کتاب فاماکولوژی مصور لیپینکات یکی از مجموعه کتاب‌های مصور لیپینکات (داروشناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی، زیست شناسی سلولی و مولکولی، میکروبیولوژی و نوروساینس) است. تصاویر فراوان این کتاب آموزش مفاهیم پیچیده داروشناسی را تسهیل می‌کند.

کتاب فاماکولوژی مصور لیپینکات

این کتاب داروشناسی با توضیح فارماکوکینتیک داروها و فارماکودینامیک داروها شروع می‌شود. در فصل‌های بعدی آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌های دستگاه عصبی خودمختار، دراوهای موثر بر بیماری‌های تحلیل اعصاب، داروهای سیستم عصبی مرکزی، مخدرها، ضدافسردگی‌ها، مسکن‌ها، داروهای ضدتشنج، داروهای سیستم قلبی-عروقی، داروهای ادرارآور، داروهای سیستم اندوکرین، داروهای موثر بر سیستم تنفسی و دستگاه گوارش، آنتی‌بیوتیک‌ها، داروهای درمان سرطان و در فصل آخر سم‌شناسی داروها را توضیح می‌دهد.

کتاب فاماکولوژی مصور لیپینکات

بخشی از صفحات داخلی کتاب فاماکولوژی لیپینکات که مکانیسم عمل آگونیست‌های رسپتور آدرنرژیک را توضیح می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

فارماکوکینتیک

اصطلاحات دارویی