انجمن پرستاری ایران و دانشکده ابن سینا گرجستان برگزار می کند.

انجمن پرستاری ایران و دانشکده ابن سینا گرجستان برگزار می کند.

سلامت روان از مولفه های اصلی در سنجش سلامت فردی و بهزیستی افراد است؛ حال آنکه انجمن پرستاری ایران با عنایت به بخش آموزشی، می تواند گامی موثر در ارتقا این مهم بردارد.

در ادامه ،  برگزاری دوره های کوتاه مهارتی با اعطای گواهینامه های معتبر جهانی از جمله استاندارد یورو پنج، ناتی و تاجیت و…، اقدام مناسبی است که منجر به تسهیل گری در ارتقا درآمد کسب و کارها و ایجاد اشتغال می گردد.

پیرو همین امر،  دانشکده ابن سینا گرجستان اقدام به تعامل و همکاری با اتحادیه های کشور و اساتید محترم نموده است.

تعاملات بین المللی از این دست می تواند مکمل ارتقا گواهینامه های داخلی در سطح بین الملل و ارتقا سطح کیفیت آموزشی و البته شیوه های مدرن تجاری سازی کسب و کارها و … شود.

مقالات مرتبط

دیدگاه

1 نظر تاکنون ارسال شده است