اولین آزمون پایان دوره کمک پرستاری 

اولین آزمون پایان دوره کمک پرستاری 

آزمون پایان دوره کمک پرستاری

با مجوز از مرکزملی مهارت آموزی و با حضور نماینده وزارت بهداشت و مدیر مرکز آموزش انجمن پرستاری ایران و مسئول علمی دوره برگزار شد.

۱۴۰۲/۰۴/۱۰

مقالات مرتبط

دیدگاه

0 نظر تاکنون ارسال شده است