پوستر دستگاه گردش خون
دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون یکی از دستگاههای حیاتی بدن بوده که از سه جزء قلب، عروق خونی و خون تشکیل شده است.

در این مقاله میخوانید:

در دستگاه گردش خون عملکرد هر یک از اجزاء تأثیر مستقیم روی عملکرد اجزاء دیگر آن دارد. بنابراین بروز اختلال در هر یک از اجزاء میتواند موجب اختلال در قسمتهای دیگر شود.

قلب:

 

قلب عضوی، عضلانی و توخالی است که در مرکز قفسه سینه بین ریه ها و روی دیافراگم قرار دارد و اندکی به سمت چپ مایل است.

 

وزن قلب حدوداً ۳۰۰گرم است که البته به سن، جنس، وزن، فعالیتهای جسمی و وجود بیماریهای قلبی بستگی دارد.

قسمت اعظم فضای مدیاستن (فضای وسط قفسه سینه بین دو ریه) توسط قلب اشغال شده است و قلب توسط کیسهای نازک و فیبری به نام پریکارد از اطراف پوشیده میشود.

 

پریکارد محتوی مقدار کمی مایع است که قلب را در مقابل ضربات مکانیکی محافظت میکند.

دیواره قلب از خارج به داخل از سه لایه پریکارد یا آبشامه قلب، میوکارد (ماهیچه قلب،)اندوکارد (لایه داخلی قلب که با خون در تماس است) تشکیل شده است .

گالری تصاویر