داروشناسی3 ترکیبات موثر بر دستگاه ادراری

دستگاه ادراری
دستگاه ادراری شامل کلیه‌ها، مجاری ادراری و مثانه می‌شود. این سیستم با تشکیل ادرار در دفع مواد سمی، متابولیت‌ها، تنظیم آب و الکترولیت بدن نقش مهمی دارد. تغییر جذب و ترشح مواد در گلرومرول‌های کلیه با تجمع مواد سمی، ادم، دهیدراته شدن و تغییر فشار خون همراه است. داروهای ادرارآور یا ضدادراری دو دسته ترکیباتی هستند که برای درمان بیماری‌های این دستگاه استفاده می‌شوند. در ادامه این مطلب داروشناسی این ترکیبات را توضیح می‌دهیم.  

داروهای ادرارآور

ترکیبات ادرارآور دفع سدیم در کلیه را افزایش می‌دهند. دفع سدیم با افزایش فشار اسمزی ادرار در لوله‌های نفرونی، ترشح آب در نفرون‌ها و افزایش حجم ادرار همراه است. کاهش حجم خون به دلیل دفع سبب کاهش فشار خون می‌شود. مهارکننده‌های کربنیک‌انیداز، آنتاگونیست رسپتور آدنوزین A12، مهارکننده‌های لوپ، تیازیدها و ترکیبات دفع‌کننده پتاسیم، داروهای ضدادراری هستند که برای کاهش فشار خون، ادم، مشکلات کبد و کلیه تجویز می‌شوند.

  • مهارکننده‌های کربنیک‌انیدازآنزیم کربونیک‌انیدراز یکی از پروتئین‌های غشا و سیتوپلاسمی سلول‌های اپیتلیال نفرون است که در لوله پیچ‌خورده نزدیک فعالیت بیشتری دارد. فعالیت این آنزیم در سیتوپلاسم سبب تشکیل اسیدکربونیک از دی‌اکسید کربن و آب در سیتوپلاسم و در غشای سلولی سبب تشکیل دی‌اکسید کربن و آب در ادرار می‌شود. مهار کربونیک‌انیدراز غشایی منجر به تشکیل سدیم بی‌کربنات، افزایش فشار اسمزی در نفرون و دفع آب بیشتر می‌شود.
  • آنتاگونیست رسپتور آدنوزین A2: این آنتاگونیست‌ها فعالیت سیمپورتر سدیم-پروتون در غشای لوله پیچ‌خورده نزدیک را مهار می‌کند. در نتیجه توقف بازجذب سدیم از ادرار با تغییر فشار اسمزی، دفع آب و افزایش حجم ادرار همراه است.
  • مهارکننده‌های لوپ هنله: این داروها بازجذب سدیم کلرید از بخش ضخیم بالارونده در لوله هنله را مهار می‌کند. فعالیت این داروها برخلاف مهارکننده‌های کربونیک‌انیدراز بر اثر اسیدوز متوقف نمی‌شود و موثرترین داروهای ادرارآور هستند.
  • تیازیدها: تیازیدها از داروهایی هستند که با مهار بازجذب سدیم کلرید، افزایش فشار اسمزی لومن و دفع آب بیشتر، حجم ادرار را افزایش می‌دهند. اثر این داروها بر لوله پیچ‌خورده دور از سایر بخش‌های نفرون بیشتر است.
  • ترکیبات دفع‌کننده پتاسیم: این ترکیبات آنتاگونیست‌های آلدوسترون هستند که با اثر روی سلول‌های اپیتلیال لوله جمع‌کننده ادرار از ترشح پتاسیم جلوگیری می‌کنند. اثر این داروها با اثر مستقیم روی گیرنده‌های آلدوسترون (اسپیرولاکتون و اپلورونون) یا با مهار بازجذب سدیم از ادرار (آمیلورید و تریامترنس) دفع آب و حجم ادرار را افزایش می‌دهند. داروهای دسته دوم بازجذب سدیم در لوله پیچ‌خورده نزدیک و بازجذب سدیم و دفع پتاسیم در لوله جمع‌کننده ادرار را کاهش می‌دهند.

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه یا نسخه خوان

تکنسین داروخانه به داروساز کمک می نماید تا داروهایی را که بیمار سفارش می دهد آماده کند. تکنسین داروخانه وظیفه دارد تا داروها را با هم مخلوط نماید و نسخه ها را از بیمار دریافت نماید. در حقیقت در داروخانه‌های بزرگ که همه روپوش سفید می‌پوشند، تمایز تکنسین داروخانه یا نسخه خوان از دکتر داروساز کمی سخت است. در ظاهر شبیه به هم هستند و وظایفی مشابه به هم انجام می‌دهند. اما علیرغم این تشابه ظاهری تفاوت‌های زیادی میان وظایف تکنسین داروخانه و داروساز وجود دارد؛ تکنسین یا دستیار داروخانه که در عرف با عنوان نسخه‌خوان هم شناخته می‌شود به نسبت دکتر داروساز وظایف متعدد و عمومی‌تری بر عهده دارد. با این وجود تکنسین نقش مهم و غیرقابل‌انکاری در پیشبرد کار داروخانه و خدمت به بیمار بر عهده دارد.

Image