در دوره پذیرش آزمایشگاه چه می آموزیم؟ قسمت اول

آزمایش
پذیرش آزمایشگاه

لیست آزمایش چکاپ کامل pdf می‌تواند شامل یک سری آزمایش های پایه و پرکاربرد باشد که جهت ارزیابی وضعیت سلامتی و تشخیص برخی اختلالات به کار می‌رود. در زیر چند نمونه از آزمایشات روتین در لیست آزمایش چکاپ کامل را به همراه توضیحات معرفی می‌کنیم که در تفسیر و خواندن جواب آزمایش چکاپ کامل نیز می تواند به شما کمک کند:

1. آزمایش CBC (Complete Blood Count): بررسی تعداد سلول‌های خونی مانند سلول‌های قرمز (RBC)، سلول‌های سفید (WBC) و پلاکت‌ها.

2. آزمایش آهن سرم (Serum Iron): اندازه‌گیری سطح آهن در سرم خون جهت ارزیابی وضعیت آهن در بدن.

3. آزمایش گلوکز خون (Blood Glucose): اندازه‌گیری سطح گلوکز (قند) در خون جهت تشخیص دیابت و کنترل میزان قند خون.

4. آزمایش آلبومین سرم (Serum Albumin): بررسی سطح آلبومین (پروتئین) در سرم خون جهت ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای و کبدی.

5. آزمایش کلسترول کل (Total Cholesterol): اندازه‌گیری سطح کلسترول کل در خون جهت ارزیابی وضعیت چربی خون و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبیعروقی.

6. آزمایش تری‌گلیسرید (Triglycerides): اندازه‌گیری سطح تری‌گلیسرید در خون که یک نوع چربی است و نشان‌دهنده وضعیت لیپیدها در بدن است.

7. آزمایش آلکالین فسفاتاز (Alkaline Phosphatase): بررسی سطح آلکالین فسفاتاز در سرم خون جهت ارزیابی وضعیت کبد و سیستم عظمی.

8. آزمایش کراتینین سرم (Serum Creatinine): بررسی سطح کراتینین در سرم خون جهت ارزیابی وضعیت کلیه‌ها.

9. آزمایش آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST): بررسی سطح آنزیم‌های کبدی در سرم خون جهت ارزیابی وضعیت کبد.

10. آزمایش هموگلوبین A1c (HbA1c): اندازه‌گیری سطح هموگلوبین A1c در خون جهت ارزیابی کنترل قند خون در بیماران دیابتی.

۱۱. آزمایش تیروئید: شامل اندازه‌گیری سطح هورمون‌های تیروئیدی مانند TSH، T3 و T4 جهت ارزیابی عملکرد تیروئید.

12. آزمایش اوره سرم (Serum Urea): اندازه‌گیری سطح اوره در خون جهت ارزیابی عملکرد کلیه‌ها.

13. آزمایش سدیم و پتاسیم سرم (Serum Sodium and Potassium): بررسی سطح سدیم و پتاسیم در خون جهت ارزیابی تعادل الکترولیتی بدن.

14. آزمایش CRP (C-Reactive Protein): بررسی سطح پروتئین Creactiv جهت تشخیص و بررسی التهابات در بدن.

15. آزمایش ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate): اندازه‌گیری سرعت رسوب گلبولهای قرمز خون جهت تشخیص التهابات و بیماری‌های التهابی.

16. آزمایش آمیلاز سرم (Serum Amylase): بررسی سطح آمیلاز در خون جهت ارزیابی عملکرد لعاب‌زاهای دهان و کبد.

17. آزمایش ASO (Antistreptolysin O): بررسی سطح آنتی استرپتولیزین O جهت تشخیص عفونت‌های ناشی از باکتری استرپتوکوکوس.

18. آزمایش RF (Rheumatoid Factor): بررسی سطح فاکتور روماتوئید در خون جهت تشخیص بیماری روماتوئیدی.

19. آزمایش آمونیاک سرم (Serum Ammonia): بررسی سطح آمونیاک در خون جهت ارزیابی عملکرد کبد.

20. آزمایش آنتی‌بادی‌های ضد DNA مزمن: بررسی وجود آنتی‌بادی‌های ضد DNA

لیست آزمایش چکاپ کامل مردان

آزمایش چکاپ کامل مردان ممکن است شامل یک سری آزمایش های خونی و شناخته شده برای ارزیابی وضعیت سلامت باشد. با این حال، لازم به ذکر است که محتوای دقیق چکاپ کامل مردان ممکن است بسته به نیازهای پزشک و شرایط فردی فرد متفاوت باشد.

مهمترین عناصری که ممکن است در آزمایش چکاپ کامل مردان شامل شوند عبارتند از:

۱. آزمایش‌های خونی:
CBC (Complete Blood Count): شامل شمارش کل گلبول‌ها و سایر عناصر خون مانند پلاکت‌ها.
شاخص‌های گلبول‌های قرمز:
Hemoglobin (Hb)
Hematocrit (Hct)
Red Blood Cell Count (RBC)
شاخص‌های گلبول‌های سفید:
White Blood Cell Count (WBC)
Neutrophils, Lymphocytes, Monocytes, Eosinophils, Basophils
شاخص‌های پلاکت:
Mean Platelet Volume (MPV)

۲. شاخص‌های گلبول قرمز:
MCV (Mean Corpuscular Volume): حجم میانگین گلبول‌های قرمز.
MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin): میانگین مقدار هموگلوبین در هر گلبول قرمز.
MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration): غلظت میانگین هموگلوبین در گلبولهای قرمز.

۳. آزمایش‌های شناخته‌شده برای بررسی کلیه:
BUN (Blood Urea Nitrogen): میزان اوره خون.
Creatinine: کراتینین.

۴. آزمایش های هورمونی:
Testosterone: هورمون تستوسترون.
PSA (ProstateSpecific Antigen): آنتی‌ژن خاص پروستات.

۵. آزمایش‌های اندوکرین:
Fasting Blood Sugar (FBS): میزان قند خون ناشتا.
Lipid Profile: پروفایل لیپید.

۶. آزمایش‌های کبد:
ALT (Alanine Aminotransferase): آلانین آمینوترانسفراز.
AST (Aspartate Aminotransferase): آسپارتات آمینوترانسفراز.
Alkaline Phosphatase: فسفاتاز آلکالین.
Total Bilirubin: بیلی‌روبین کل.

۷. آزمایش‌های التهابی:
ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate): نرخ ترسیب گلبولهای قرمز.

۸. سایر آزمایش‌های تشخیصی:
سایر آزمایش های تشخیصی روتین، که لیست آزمایش های چکاپ روتین در نمونه نسخه آزمایش چکاپ  در بالا درج شده است.

لیست آزمایش چکاپ کامل زنان

لیست آزمایش چکاپ کامل زنان شامل انواع پارامترهای خونی و ادرار و آزمایشات هورمونی است. معمولا چکاپ کامل برای زنان شامل موارد زیر می‌شود:

۱. آزمایش خون:
CBC (Complete Blood Count): شامل شمارش سلول‌های خونی مانند سلول‌های قرمز، سفید و پلاکت.
آهن و فریتین: برای ارزیابی وضعیت آهن در بدن.

۲. آزمایش ادرار:
آزمایش ادرار کل: ارزیابی عملکرد کلی کلیه‌ها و دیگر اعضای دستگاه ادراری.

۳. آزمایش کلسترول:
اندازه‌گیری میزان چربی و کلسترول در خون.

۴. آزمایش گلوکز:
بررسی سطح قند خون.

۵. آزمایش هورمون‌ها:
هورمون‌های تیروئید (TSH، T3، T4).
هورمون‌های جنسی (FSH، LH، اتروژن، پروژسترون در دوران بارداری).

6. آزمایش HPV:
بررسی ویروس پاپیلومای انسان (HPV) که با سرطان گردن رحم مرتبط است.

7. آزمایش PAP Smear:
برای ارزیابی سلول‌های گردن رحم و شناسایی تغییرات غیرطبیعی.

8. آزمایش Hepatitis و HIV:
بررسی علائم عفونت‌های ویروسی هپاتیت و ایدز.