نمونه نسخه پزشک همراه با بازنویسی نسخه ها یکی از روش های تمرین نسخه خوانی در داروخانه است. زمانی که شما در حال سپری دوره نسخه خوانی در داروخانه هستید و در حال حاضر دسترسی به داروخانه جهت کارکردن و تمرین ندارید تنها راهی که می توانید با آن قدرت نسخه خوانی خود را تقویت کنید استفاده از نمونه نسخه های پزشک دارای باز نویسی است.

نمونه نسخه پزشک و اهمیت آن

نسخه پیچی در داروخانه مهارتی تئوری و عملی است. در واقع شما باید مباحث اولیه را یاد بگیرید و سپس اقدام به مطالعه دقیق داروشناسی طبق اصول خاص نمایید. به طوری که بتوانید برای شروع کار بسیاری از داروهای پر کاربرد رو بشناسید. پس از این مرحله ، یعنی مرحله تقویت داروشناسی و تئوریات نسخه خوانی، نوبت به تقویت بخش عملی مهارت می رسید.

در مرحله عملی نسخه خوانی شما باید یا نمونه نسخه در اختیار داشته باشید و یا در داروخانه کار کنید. البته داشتن نمونه نسخه ، به هیچ عنوان کار کردن در داروخانه رو حذف نخواهد کرد چرا که شما هر چقدر نسخه هم تمرین داشته باشید به هیچ عنوان جای کار در داروخانه را جهت تسلط بیشتر نخواهد گرفت. اما خب ! برای شروع کار به نظر همیشه داروخانه در دسترس نیست لذا در اینجا اهمیت نمونه نسخه پزشک دارای راهنما مشخص می شود.

سعی کنید موقعی که نسخه ای رو تمرین میکنید و اقلام دارویی نسخه رو میخونید حتما به بررسی کامل هر دارو بپردازید. یعنی سعی کنید گروه دارویی، شکل هر دارو، دوزهایی که داره و حتی نام های تجاری متداول اون دارو رو از طریق جزواتی که در اختیار دارید مثل جزوه داروشناسی و یا حتی از سایت های مختلف داروشناسی جستجو کنید. این طوری باعث میشه تا بتونید اطلاعات بیشتری از هر دارو کسب کنید و این بی تاثیر در افزایش تسلط شما نخواهد بود.

بعنوان مثال وقتی داروی ®Demitron رو روی نسخه می خونید برید سراغ اطلاعات این دارو . این دارو نام تجاری داروی Ondansetron از داروهای ضد تهوع و استفراغ و دارای شکل هایی مثل آمپول و قرص و شربته! خب به این شکل شما اطلاعات کاملی از این دارو بدست آوردید. نام تجاری اون رو یاد گرفتید و فهمیدید از چه گروه دارویی و دارای چه شکل هایی است. در این بین به دیکته نوشتاری دارو نیز توجه کنید.

دانلود رایگان نمونه نسخه پزشک با بازنویسی فارسی تعداد ۴۱ نسخه